Hogyan tudok segíteni


                                                                                                                                 Konzultáció, tanácsadás

                                                                                                                                 Pszichoterápia

                                                                                                                                 Gyógyszeres kezelés

                                                                                                                                 Gyógyszer - pszichoterápia?


   Konzultáció, tanácsadás

Célja egy adott probléma átbeszélése, melyben a terapeuta szakmai felkészültségével segíti az ön ambivalenciáinak feloldását, viszonyulásának tisztázását. A probléma megközelítése ebben az esetén döntően racionális, szemben a pszichoterápiák érzelmi hangsúlyú megközelítésével.

Jellemző helyzetek, melyben konzultáció segíthet:

- konkrét élethelyzeti elakadás,

- konkrét lélektani elakadás,

- aktuális családi vagy munkahelyi konfliktus.

A konzultációs folyamat összetevői:

- a helyzet tisztázása,

- szükségletek felmérése,

- megoldások kidolgozása,

- a megoldás végrehajtásának támogatása.

Az együttműködés e formája jellemzően eseti jellegű, vagy alacsony ülészámú.


   Pszichoterápia

"Ha nem vagy kész változtatni az életeden, nem lehet segíteni rajtad." (Hippokratesz)

A pszichoterápia a gyógyító orvosi tevékenységek közé tartozik, mert a tünetek mögött álló okok feltárásán és megszüntetésén keresztül képes a bajokat orvosolni. Eltér minden más orvosi tevékenységtől abban, hogy a folyamat kulcsa nem az orvos tudása önmagában, hanem a páciens és a terapeuta közötti speciális együttműködés, a gyógyító kapcsolat. A cél soha nem csak a tünetek megszüntetése, hanem a fejlődés beindításán keresztül, a harmóniára, hatékonyságra, elégedettségre, boldogságra való képesség megszerzése. Mi is ez a speciális gyógyító kapcsolat? Kölcsönös elköteleződésen és őszinteségen alapuló munkaszövetség, melynek célja a páciens problémáinak megoldása. A folyamat lényegét megjeleníteni éppen specialitása miatt nagyon nehéz, ezért filmekben, leírásokban inkább csak a paródiáival találkozunk.

A pszichoterápiás megközelítések két fő csoportba sorolhatók:
Kognitív, vagy viselkedésterápiák a lelki működés, az emberi kommunikáció szabályszerűségeinek megértésén keresztül, a tanuláselmélet felhasználásával új viselkedésminták kialakítását segíti elő, mellyel a problémás kapcsolatok is kedvező irányba változnak. A kezelés tünetcentrikus, a tünetek csökkentésében igen hatékony és rövid (10-20 ülés). Leginkább szorongás, depresszió, fóbiák és kényszerek esetén hatékony, de az utóbbi években mélyebb patológiák, személyiségzavarok esetén is igen hatékony techikák alakultak ki. A személyiség mélyebb strukturális változtatására jelenleg kevésbé használják, ezért a tüneti javulást esetenként tünetváltás követheti.
Az analitikus módszerek a gyermekkorban rögzült alapélmények és ezekhez kapcsolódó viselkedésminták feltárásán, érzelmi átdolgozásán keresztül segítenek az aktuális problémák megoldásában. Analitikus terápiát a személyiség mélyebb, strukturális változtatása teszi szükségessé. A hosszabb terápiák nem csak gyógyítanak, de a személyiség kibontakozását, továbbfejlődését is lehetővé teszik. A kétféle megközelítés egymással kombinálható.

Pszichoterápiát ritkán választ valaki hirtelen elhatározásból. A saját probléma felismerése, a belső változás szükségessége általában hosszabb folyamat eredményeként alakul ki, amit megelőz a tartós boldogtalanság, elégedetlenség, bizonytalanság, céltalanság, tünetekkel való reménytelennek tűnő küzdelem.

Terápiás szerződés: A pszichoterápiás folyamatot 1-5 alkalomból álló előkészítés, a pszichoterápiás interjú előzi meg, mely magában foglalja a probléma meghatározását, a lehetséges megoldások áttekintését, és a lélektani munka élményszerű megtapasztalását. Maga a terápia a fenti szempontokban történő egyetértés esetén, az együttműködés kereteit is magában foglaló szóbeli megállapodás megkötésével, a terápiás szerződéssel veheti kezdetét.

Rövid analitikus pszichoterápia: jól körülhatárolható, a páciens életében, személyiségében központi jelentőségű probléma esetén 10-20 alkalmas terápia elegendő lehet a központi konfliktus átdolgozásához és az élethelyzeti elakadás kimozdításához. Ilyen esetekben a terápia hosszát előre meghatározzuk és heti 1-2 ülés mellett a terápia 2-6 hónapig tart.

Hosszú analitikusan orientált pszichoterápia: összetett és mélyen gyökerező problémák esetén a személyiség strukturális változása hozhat csak eredményt. A terápia célja, hogy a személyiség átdolgozásával egy jobban funkcionáló személyiséget és ennek eredményeként tüneti javulást is elérjen. A pszichoanalitikus pszichoterápia heti egy-két ülésben és általában ülő testhelyzetben zajlik. A folyamat végét nem határozzuk meg előre, általában két-négy évig szokott tartani. Ez a módszer a pszichoanalízis elméletére épülő, leggyakrabban alkalmazott terápiás forma.

Standard pszichoanalízis: összetett, a személyiséget átszövő problematika esetén a legteljesebb átdolgozást a standard pszichoanalízis tudja biztosítani. Ilyenkor a személyiség minden rétegével dolgozunk. A terápia célja, hogy az analízis eredményeként érettebb, önállóbb, harmonikusabb, céltudatosabb, kapcsolataiban jobban funkcionáló személyiség alakuljon ki. A tudatos működések mögött álló tudattalan mechanizmusok megismerésének főbb módszerei a szabad asszociáció, az álomértelmezés, kapcsolatelemzés és a terápiás térben megjelenő áttételi érzések átdolgozása. A kezelés középpontjában az analitikus és a páciens kapcsolatán keresztül az élmények, érzések, működésmódok közös megélése és megértése áll. A belső elmélyülést segíti a nagyobb ülésgyakoriság és a szemkontaktust kerülő fekvő testhelyzet. A folyamat vége nincs előre rögzítve, az ülések gyakorisága heti három-négy. Az analitikusan képzett terapeuták ebben a terápiás módszerben szerzik meg a szükséges önismeretüket.

Analitikus csoportterápia: szintén hosszú, a személyiség strukturális változását megcélzó terápia heti egy alkalommal másfél órában. A 8-10 csoporttag problémája eltérhet egymástól. Ez a módszer értékeihez képest hazánkban alulreprezentált, előítéletekkel is terhelt terápiás forma, de érdemes számításba venni, mert teljes értékű, az egyéni terápiához viszonyítva előnyöket is hordozó pszichoterápiás módszer. Gyakorlati előnyei közé tartozik, hogy heti egy alkalommal zajlik és anyagilag kevésbé megterhelő.

Az analitikus terápiák általános keretei: Ezek a módszerek mind a páciens, mind a terapeuta részéről jelentős elköteleződést igényelnek. A terápia általában egy hosszú, évekig is eltartó folyamat, mely heti fix időpontokban tartott 45 perces ülésekből áll. A terápiás időszakokat egy kb. 2 hetes téli és egy kb. 4-6 hetes nyári szünet szakítja meg, melyek időpontja mindig előre rögzítésre kerül. A terápia díjának megfizetése minden hónap elején, egy összegben történik. A terápiás órák általában nem mondhatók le, az időpont elcserélésének igényét egy héttel korábban jelezni kell. A konkrét terápia kereteit a terápiás szerződésben közösen határozzuk meg.
E terápiás módszerek alapelveit Sigmund Freud dolgozta ki, az azóta eltelt egy évszázad alatt elméletében és gyakorlatában is hatalmas változáson, fejlődésen mentek keresztül.

   Gyógyszeres kezelés

"Medicus curat, natura sanat."

Célzott biológiai terápiákról az elmúlt 50 évben beszélhetünk. Ez azt jelenti, hogy a problémák mögött álló biokémiai mechanizmusokról konkrét ismereteink vannak és az alkalmazott gyógyszerek ezekbe a mechanizmusokba célzottan avatkoznak be. A kutatások jelenleg is intenzíven folynak, melynek eredményeként az évről évre megjelenő újabb gyógyszerek egyre hatékonyabbak és egyre kevesebb mellékhatást okoznak. Sajnos még mindig távol állunk attól, hogy a problémás folyamatokat teljes egészében ismerjük és uralni tudjuk, ezért a pszichiátriai gyógyszeres kezelés általában tüneti jellegű. Mindezek mellett a lelki problémák egy részénél a tünetek súlyossága vagy biológiai eredete miatt indokolt a gyógyszeres kezelés. Ilyenek problémák a pszichózisok (elmebetegségek), hangulati betegségek, súlyos szorongás, evészavarok és a kényszerbetegség.

Gyógyszerbeállítás időszakában általában 2-4 hetente, tartós gyógyszerszedés esetén 3-6 havonta javasolt kontrollvizsgálat. A gyógyszeres kontrollvizsgálat időtartama 20 perc.

A főbb gyógyszercsoportok rövid bemutatása:

Depresszió ellenes gyógyszerek (antidepresszánsok): hatékonyan csökkentik a depressziót és a szorongást 1-3 hét alatt. Sajnos nem minden gyógyszer jó mindenkinek és ezt előre egyelőre nem tudjuk biztosan meghatározni, ezért esetenként csak a második, harmadik gyógyszer válik be. A különböző gyógyszertípusok kissé különböző hatással és különböző mellékhatásokkal rendelkeznek, amit a terápia során igyekszünk előnyként kihasználni. A gyógyszerbeállítás időszakában átmeneti mellékhatásaik lehetnek, ami a második, harmadik héttől elmúlik. Függőséget és teljesítményromlást nem okoznak, ezért tartós gyógyszerelésként is alkalmazhatók. Csak pszichiáter szakorvos javaslata alapján szedhetők, az OEP támogatás is ehhez kötött!

Hangulatstabilizálók (fázisprofilaktikumok): A lítium és az eredetileg epilepszia ellen kifejlesztett szerek tartoznak ebbe a kategóriába, melyeket a pszichiátriában a bipoláris betegségek kezelésére és egyéb pszichiátriai gyógyszerek hatásának javítására szokás alkalmazni. A beállítás időszakában átmeneti mellékhatásokat okozhatnak, de tartós szedésük már nem szokott ilyen problémát okozni.

Nyugtatók, szorongás csökkentők (anxiolitikumok): A szorongást és tüneteit gyorsan és hatékonyan csökkentik, ezért túlzottan széles körben használják őket. A tartós és eltúlzott használat függőséget, a koncentráció és szellemi teljesítmények romlását, tartós alvászavart okozhat, ezért csak orvosi javaslatra és felügyelet mellett használhatók.

Altatók: A modern altatók a nyugtatóknál és a régebbi altatóknál sokkal jobbak, célzottabban, kevesebb mellékhatással alkalmazhatók és lényegesen kisebb mértékben okoznak függőséget. Másnapi álmosságot már nem okoznak.

Antipszichotikumok: a pszichózisokra (elmebetegségekre) kifejlesztett gyógyszerek, melyeket átmenetileg illetve csökkentett dózisban más betegségek esetén is szokás alkalmazni. A régebbi típusú, első generációsnak nevezett gyógyszerek számos mellékhatást okozhatnak, mint pl. a mozgás és mimika elszürkülést. A modern, -atípusosként elkülönített- szerek már lényegesen kevesebb mellékhatással rendelkeznek, így pl. a korábbiaknál kevésbé lassítják le a betegeket, ami csökkenti az ilyen kezelésre szoruló betegek stigmatizációját és javítja az együttműködésüket. Csak pszichiáter szakorvos javaslata alapján szedhetők és az OEP támogatás is ehhez kötött!


   Gyógyszer vagy pszichoterápia?

Néhány évtizeddel ezelőtt élesen szétválasztották a lélektani eredetű problémákat és a biológiai eredetű pszichés betegségeket. Az egyiket pszichoterápiával a másikat biológiai módszerekkel, leginkább gyógyszerrel kezelték. A határterületi problémákon élesen vitatkoztak a különböző beállítottságú pszichiáterek, hogy milyen eredetű és hogyan kell kezelni az adott problémát. A mai kifinomult tudományos módszerek egyértelműen igazolják, hogy test és lélek szoros összhangban működik, a lélektani változások biokémiailag és képalkotó módszerekkel is leképezhetők, vagy a másik oldalról vizsgálva a biológiai változások együtt járnak a működésmódok változásával is. Depresszió esetén például a gyógyszeres és pszichoterápiás kezelés azonos biokémiai változást eredményez. A kétféle megközelítés ezért egyrészt alternatívát jelenthet a páciens számára, másrészt kombinálható is egymással. Néhány szempont a választáshoz:

A gyógyszeres kezelés jellemzői:

 • a gyógyítás folyamata a hagyományos orvos-beteg kapcsolat szerint történik, a páciens felelőssége kisebb, a megoldást az orvostól és a gyógyszertől várja, ezért a páciens számára ez sokkal egyszerűbb,
 • olcsóbb, mert az OEP ellátó hálózatán belül ingyen biztosítja az ellátást és a gyógyszereket is jelentős mértékben támogatja,
 • a kezelés középpontjában a tünetek és azok csökkentése áll, ebben a pszichoterápiánál gyorsabb eredményt hoz, mivel a gyógyszerek hatása 1-2 hét alatt már érzékelhető,
 • mivel a kezelés gyakran tüneti, a hatás sokszor csak tartós gyógyszereléssel biztosítható,
 • az esetek egy részében mellékhatásokkal is meg kell küzdeni,
 • esetenként laborvizsgálatokat is szükségessé tehet,
 • terhesség, szoptatás időszakában külön problémát jelent.

A pszichoterápia jellemzői:

 • A páciens részéről elköteleződést, felelősségvállalást, jelentős idő és anyagi ráfordítást igényel (mivel a NEAK gyakorlatilag nem finanszírozza, jellemzően magánrendeléseken érhető el).
 • a kezelés középpontjában nem a tünetek, hanem a mögöttük lévő mechanizmusok állnak, ezért tüneti javulás csak erőfeszítések árán, időben később érhető el,
 • az eredménye szélesebb körű, mint a betegség hiánya, a személyiség kibontakozást teszi lehetővé,
 • nincsenek mellékhatások,
 • szoptatás időszakában kifejezetten előnyös
Készítsd el weboldaladat ingyen!